Rakuten Kitazawa (1876-1955)
Rakuten Kitazawa (1876-1955)
Sakai Hoitsu, Suzuki Kiitsu, Nakano
Kimei.
SOLDTsukioka Kogyo (1867-1927)
Hashimoto Okiie
SOLDSawada Seiichirō
沢田誠一郎
SOLD