Oribe ware
Wakasugi Seiko 若杉
聖子 (b.1977)
Wakasugi Seiko 若杉
聖子 (b.1977)
Kino Satoshi 木野
智史 (b. 1987)
SOLDUke Kensaku
荢毛健作
(1940-1987)
SOLDŌno Yoshinori
大野佳典 (b.1978
- )
SOLD