Utagawa Hiroshige (1797-1858).
SOLDTsukioka Yoshitoshi (1839-1892)
SOLDIsoda Koryusai (attributed to)
SOLD