Natori Shunsen (1886-1960)
SOLDNatori Shunsen (1886-1960)
SOLDUtagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(1786-1865)
Isoda Koryusai (attributed to)