Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目
歌川豊国)
(1786-1865)
Toyohara Kunichika
豊原国周
(1835-1900)
Isoda Koryusai (1735-1790)
Toyohara Kunichika 豊原
国周 (1835-1900)
Migita Toshihide
右田年英
(1862-1925)
SOLDKobayashi Kiyochika (1847-1915)