Toyohara Chikanobu (1838-1912)
SOLDShibata Zeshin (1807-1891)
SOLDIto Sozan (active c. 1910-1930s)
SOLDYamamoto Shoun (1870-1965)
SOLDTakahashi Shotei (1871-1945)
SOLDOhara Koson (1877-1945)
SOLD