Ohara Koson 小原 古邨 (1877-1945)
SOLDKatsukawa Shunzan 勝川春山 (active
c. 1782-98)
Tsukioka Yoshitoshi 月岡芳年
(1839-1892)
SOLDToyohara Chikanobu 豊原周延
(1838-1912)
SOLDMizuno Toshikata 水野年方
(1866-1908)
Ogata Gekkō 尾形月耕 (1859-1920)
SOLD