Katsukawa Shunchō 勝川 春湖 (active
1780-95)
Furuya Taiken (1897-?)
SOLDTsukioka Yoshitoshi 月岡芳年
(1839-1892)
Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞 (三代目歌川豊国)
(1786-1865)
SOLDUtagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞 (三代目歌川豊国)
(1786-1865)
SOLDKatsukawa Shuntei 勝川春亭
(1770-1820)
SOLD