Tsukioka Yoshitoshi
月岡芳年
(1839-1892)
Tsukioka Yoshitoshi
月岡芳年
(1839-1892)
Kitagawa Utamaro 喜多川歌麿
(1753-1806)
SOLDNatori Shunsen 名取春仙 (1886-1960)
SOLDUtagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞 (三代目歌川豊国)
(1786-1865)
Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)