Tsukioka Yoshitoshi
月岡芳年
(1839-1892)
Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)
Tsukioka Yoshitoshi
月岡芳年
(1839-1892)
Keisai Eisen 渓斎英泉(1790-1848)
SOLDKeisai Eisen
渓斎英泉
(1790-1848)