Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
Utagawa Kuniyoshi 歌川 国芳
(1797-1861)
Utagawa Kuniyoshi (歌川国芳)
(1798-1861)