Rakuten Kitazawa (1876-1955)
Rakuten Kitazawa (1876-1955)
Tsukioka Kogyo (1867-1927)
SOLD