Tsukioka Yoshitoshi 月岡芳年
(1839-1892)
SOLDUtagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)
Natori Shunsen
名取春仙
(1886-1960)
Utagawa Kunisada II
二代目歌川国貞
(1823-1880)
Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)
SOLDKobayashi Kiyochika
小林清親
(1847-1915)