Sakai Hoitsu, Suzuki Kiitsu, Nakano
Kimei.
Tsukioka Kogyo (1867-1927)
Hashimoto Okiie
SOLDSawada Seiichirō
沢田誠一郎
SOLDAfter Utamaro
SOLD