Attr. to Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
Utagawa Kuniyoshi
歌川国芳
(1797-1861)
SOLDUtagawa Kuniyoshi 歌川
国芳 (1797-1861)
Keisai Eisen (1790-1848)
SOLDUtagawa Kuniyoshi 歌川
国芳 (1797-1861)
Utagawa Kuniyoshi 歌川
国芳 (1797-1861)