Takahashi Hiroaki (Shōtei) 高橋弘明
(松亭) (1871-1944)
Utagawa Hiroshige 歌川 広重
(1797-1858)
Ogata Gekko 尾形月耕 (1859-1920)
SOLDTsukioka Yoshitoshi 月岡芳年
(1839-1892)
SOLDShunkosai Hokushu (act. 1815-30)
SOLDUtagawa Kunisada 歌川国貞
(1786-1865)